Spill Sudoku på nettet Daglig ny og for utskrift på tagesspiegel.de

Med muligheten til å spille Sudoku på nettet, gir Tagesspiegel deg daglig spennende hodebry på kontoret, hjemme eller på farten. For å løse det logiske puslespillet på farten, kan du skrive det ut, eller spille det på smarttelefonen eller nettbrettet. Bare naviger til sudoku.tagesspiegel.de i mobilnettleseren din. For å løse puslespillet vårt på nettet, trenger du mellom 5 og 30 minutter, avhengig av vanskelighetsgrad og praksis. Hvis du spiller Sudoku oftere, vil du snart innse at nummeroppgaver kan løses raskere.

Sudoku raskt forklart

Sudoku er et logisk puslespill med skjematisk, grunnleggende konstruksjon: bortsett fra bestemte typer og varianter (som den lite kjente krets-Sudoku eller den såkalte "Samurai Sudoku") er alle tallgåtene mer eller mindre i samme Sudoku-stil: grunnflaten består av 9 x 9 felt eller celler. 2 til 5 siffer er ellerede mer eller mindre jevnt fordelt i spillet. Jo flere tall som er gitt, desto lettere blir løsningen. Målet med spillet er å fylle alle tomme celler med tallene 1 til 9, slik at hvert siffer i en kolonne (vertikal), på rad (horisontalt) og i en blokk (3 x 3 celler) bare forekommer én gang.

Sudoku

Laster din Sudoku...
00:00

Sudoku nett-arkiv

Har du gått glipp av en Sudoku? - Det gjør ingenting! I arkivet samler vi alle tidligere publiserte Sudoku-puslespill for deg. Disse venter bare på at du skal løse dem. Velg mellom:

Skriv ut Sudoku:

Skriv ut Sudoku - slik fortsetter du

Som en tjeneste i tillegg til å spille Sudoku på nettet, tilbyr vi deg å skrive det ut. For dette velger du en dato og en vanskelighetsgrad for Sudoku fra lett til veldig vanskelig. Klikk på "Skriv ut". I et nytt vindu åpnes den ønskede Sudoku. Høyreklikk hvor som helst i vinduet. En dialogboks åpnes der du kan velge "Skriv ut". Følg deretter de videre instruksjonene.

Verdt å vite om Sudoku-spill

Før du har prøvd vår Sudoku på nettet, har vi fremskaffet litt bakgrunnskunnskap for deg. Har du noen gang lurt på hvor spillet egentlig kom fra og hvem som har oppfunnet det? Alt startet i 1979, da en viss Howard Garns, 74 år gammel, publiserte et Sudoku i et puslespillmagasin. På den tiden kalte den opprinnelig anonyme oppfinneren sitt spill "Number Place". I Tyskland, så vel som i resten av Europa, slo "Number Place" ikke an på den tiden. Det ble først en suksess på slutten av 80-årene, på den andre siden av den nordlige halvkule, i Japan. Det var også japanerne som fant på navnet "Su Doku". Selv om ingenting hadde endret seg i forhold til spillprinsippe, ble Sudoku senere et populært spill i Europa, spesielt i Tyskland. Suksessen fortsetter i dag. Howard Garns har imidlertid ikke opplevd denne fremgangen i Europa. Han fikk kreft like før det store gjennombruddet, i en alder av 84 år, og ble begravet i 1989 i Indianapolis. I mellomtiden er spillet blitt så populært at det finnes mange Sudoku-varianter. Her finner du den mest populære og samtidig mest vanlige versjonen: Den klassiske Sudoku.

Sudoku regler

Sudoku-reglene er enkle. Hvert spill består av 3x3 blokker, som igjen er delt inn i 3x3 felt. Dette resulterer i 81 felt i ni rader og ni kolonner i hver. Noen av feltene inneholder allerede tall. Jo vanskeligere spillet, jo færre oppgitte tall brukes som standard i løsningen. De resterende feltene må fylles ut med tallene fra en til ni. Hvert nummer kan bare forekomme en gang pr blokk og i hver horisontale og vertikale rekke. Det høres enklere ut enn det egentlig er. Følgende løsningsstrategier vil hjelpe deg til å løse Sudoku bedre.

Løse Sudoku: To enkle måter å lykkes på

Å løse en Sudoku krever ikke nødvendigvis en bestemt strategi. Men det lar seg ikke nekte at en godt strukturert tilnærming gjør det lettere.

Strategi 1: Merk kolonneverdier, avgrense tall

Med denne tilnærmingen, som er velegnet til å fylle de første feltene, ser du spesielt etter steder som har mange tall i redigeringsrader. Ved gradvis utelukkelse av tallene fra 1-9 finner du i beste fall bare ett mulig siffer for den valgte boksen. I alle fall kan det mulige antall brukbare sifre være svært begrenset. Etter dette prinsippet jobber du nå med alle Sudoku-felt som oppfyller disse kriteriene. På denne måten kan du fylle ut flere og flere tomme mellomrom trinnvis.

Strategi 2: Kun mulig verdi

For denne Sudoku-tilnærmingen, ser du først på de enkelte blokkene i puslespillet. Ofte finnes parallelle kolonner med samme verdier direkte ved siden av hverandre. Hvis du har funnet to slike kolonner i nummerspillet ditt, gjør du følgende: Finn den tredje parallelle kolonnen og vurder hvor det søkte nummeret kan settes inn i blokken. Ofte er det bare maksimalt to mulige steder, i beste fall kan du finne riktig sted for nummeret du leter etter direkte. Etter denne ordningen kan du sjekke alle parallelle linjer i Sudoku. Ofte er det verdt å kombinere ulike løsninger fleksibelt for å finne en løsning raskere og for å minimere falske mellomløsninger.

Sudoku med penn

Med Sudoku på nettet blir pennen aldri tom, og notisboken blir aldri full.

Å løse Sudoku enkelt

Å løse en Sudoku er mye enklere enn du tror med noen strategiske hensyn. Vi viser i eksempel-løsningen hvordan du går frem trinnvis. For bedre forståelighet har vi valgt et eksempel på en Sudoku på nivået "Lett". Når du har brukt løsningene, vil de fungere godt på normale, vanskelige og svære og svært vanskelige nivåer.

1. Del Sudoku i blokker

Først deles Sudokuen i 3 horisontale og 3 vertikale blokker.

Del Sudoku i blokker
Illustrasjonen viser et eksempel på den mentale oppdeling i vertikale blokker.

2. Se etter gjentatte numre

Se etter gjentatte tall i radene til hver blokk. I mange tilfeller kan de første løsningene finnes på denne måten.

Se etter gjentatte numre
I vårt eksempel kan du se at nummer 4 i den første vertikale blokken av Sudoku dukker opp i de to første 9-er feltene. Siden de samme tallene aldri kan vises i en rad av puslespillet, kan den siste 4 av denne blokken bare være i det første nummerfeltet i det nedre 9-er feltet.

Etter denne ordningen kan du først undersøke hver horisontal og vertikal blokk i sin tur.

3. Undersøk blokker systematisk

Hvis det ikke finnes flere løsninger her, undersøkes de kryssende 9-feltene.

Undersøk blokker systematisk
I vårt eksempel tar vi en titt på den nedre horisontale blokken. Her finner du nummer 9 i to av tre rader. Det følger at 9 kun kan vises i midtre 9-plass i den øvre frie boksen. En titt på den vertikale midtblokken av puslespillet viser at det allerede er en 9 her også. Hvis du mentalt forlenger radene der tallet 9 forekommer i blokken, forblir bare ett mulig felt for 9 i det nedre feltet.

Vi står med nummer 9 og ser nå også på de andre blokkene etter klare løsninger. Ved å bruke samme skjema som nettopp brukt, er det et annet felt der opplagt bare tallet 9 kan bli funnet. Etter denne ordningen kan hele Sudokuen nå løses.